reklama

Sự thật thú vị về Hidro | Ciekawostka dotycząca pierwiastków chemicznych

Hydro là nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn. Nó là nguyên tử đơn giản nhat có thể bao gm một proton trong hạt nhân được quay quanh bởi một electron duy nhat. Hydro là nguyên tố nhẹ nhất trong số các nguyên tố và là nguyên tố phong phú nhất trong vũ trụ.


Wiadomości Tylko 5% POPULACJI wiedziałoby

reklama

S thịt czw vị về Hidro


Hydro là nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn. Nó là nguyên tử đơn giản nhat có thể bao gm một proton trong hạt nhân được quay quanh bởi một electron duy nhat. Hydro là nguyên tố nhẹ nhất trong số các nguyên tố và là nguyên tố phong phú nhất trong vũ trụ.

Wodór

S thịt czw vị về hydro

1. Các nhà khoa học ước tính rằng Hydro Chiếm hơn 90% tổng số nguyên tử trong vũ trụ.

2. Nó là nguyên tố duy nhat có thể tồn tại mà không có neutron.

3. Hydro trở thành chut lỏng ở nhiệt độ rất thấp và áp suất cao. Dưới áp suất cực cao, nó có thể trở thành kim loại lỏng.

4. Người ta cho rằng hydro kim loại tồn tại trong lõi của các hành tinh khi khổng lồ như Sao Mc.

Đây mo phỏng ánh trung thực màu của sao Mộc

5. Khoảng 10% Khi Lung Cua CO Czw con Nguoi là hydro.

6. Bởi vì nó rất nhẹ, nó đã từng được sử d tng trong các quả bóng bay nhẹ hn không khi. Tuy nhiên, nó trở nên quá nguy hiểm vì tính chất rất dễ cháy.

7. Chuyến bay khinh khi cầu đầu tiên được thực hien v Paris vào năm 1783 và khi đửc se dung trong khinh khi cầu là hydro, theo Boo tàng Khí cuu Quuc gia. Theo Hiệp hoi Hoàng gia, việc sử dung nó trong việc nạp khi cho tàu bay đã kết thúc khi tàu Hindenburg bốc cháy.

8. NASA sử dụng hydro làm nhiên liệu cho tên lửa để đưa phi hành đoàn lên vũ trụ. Hydro hóa lỏng cực kỳ lạnh và nó có thể gây tê cóng nghiêm trọng khi tiếp xúc với da.

Ocena

Sự thật thú vị về Hidro | Ciekawostka dotycząca pierwiastków chemicznych

Całkowita liczba gwiazdek dla tego artykułu to: 5 in 1 przeglądu
Ocena: 5.0 / 5 gwiazdy


Z ostatniej chwili

Ciekawe informacje, które zna tylko kilka osób


Reklamy w formie dochodów pomagają nam utrzymywać zawartość o najwyższej jakości dlaczego musimy umieszczać reklamy? :RE

Nie chcę wspierać strony internetowej (zamknij) - :(